Füsioteraapiast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Füsioterapeut on taastusravi spetsialist, kes taastab või säilitab kliendi häirunud liikumis- ja tegevusvõimet.
Kaasaegse meditsiinilise rehabilitatsiooni üheks oluliseks osaks on füsioteraapia. Füsioteraapia on kehalistel harjutustel, asendravil, massaažil ja füüsikalistel meetoditel (sooja- ja külmaravi ning aparaatne ravi nt elektriravi, ultraheli, laserravi) põhinev taastusravi osa, mille sihiks on täielikult või osaliselt taastada tugiliikumisaparaadi või organsüsteemi funktsionaalne võime, et inimene saaks paremini integreeruda normaalsesse elu- ja töökeskkonda. Füsioteraapia ülesanneteks on võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ja lihaste jõu säilitamine või parandamine, häirunud funktsioonide taastamine, kompenseerimine, valu leevendamine. Maailmas tuntakse vastavat eriala nimetuste all physiotherapy, physical therapy või kinesitherapy.

Arenenud läänemaailmas võivad füsioteraapia erialal töötada ainult füsioterapeut ja füsioterapeudi assistent. Füsioterapeut on erialase haridusega litsentsi omav vastutav spetsialist, kes tegeleb liigutuste funktsiooni hindamise ja taastamisega. Samuti kohandab füsioterapeut abivahendeid ja nõustab klienti või tema lähedasi liigutusliku tegevusvõime säilitamisel või parandamisel. Füsioterapeudi assistent on litsentsi omav spetsialist, kes töötab füsioterapeudi juhendamisel ja viib läbi tema poolt määratud protseduure. Füsioterapeudi assistentide koolitamine on Euroopas praeguseks valdavalt lõpetatud.

Eestis on võimalik füsioteraapia eriala õppida Tartu Ülikoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.